Badania psychologiczne w zakresie medycyny pracy

Kogo badam?

Konsultację psychologiczną (badania psychotechniczne/psychotesty) w zakresie medycyny pracy wykonuję na podstawie skierowania od lekarza medycyny pracy lub pracodawcy.

Prace najczęściej wymagające konsultacji psychologicznej:

• Kierowcy kategorii B. samochodów służbowych i wykorzystujących samochody prywatne w celach służbowych
• Operatorzy wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia, np. wózki widłowe
• Operatorzy urządzeń podnośnikowych z mechanizmem podnoszącym towary na wysokość powyżej 1,6 m , tj. układnic magazynowych wysokiego składowania
• Operatorzy podnośników, ramp hydraulicznych na wysokość powyżej 1,6 m, operatorzy żurawi, dźwigów
• Operatorzy ciężkiego sprzętu drogowego, budowlanego, robót ziemnych, np. operatorzy koparek, spycharek, walców drogowych
• Pracownicy zatrudniani przy monitoringu prac i urządzeń, dla którego wymagane są szczególne predyspozycje zdrowotne, np. prace przy obsłudze pulpitów sterowniczych, sygnalizatorów, w centrach kontroli
• Osoby pracujące na wysokościach.

Na czym polega badanie?

Jako psycholog dokonuję przede wszystkim oceny sprawności psychomotorycznej badanego, na przykład szybkości reakcji i koordynacji wzrokowo-­ruchowej. W wyjątkowych przypadkach badanie może zostać poszerzone o aspekty osobowościowe i sprawność intelektualną.

Badanie odbywa się przy jednym stanowisku!

W moim gabinecie korzystam z nowoczesnego, przejrzystego i intuicyjnego narzędzia, które, dzięki wykorzystaniu monitora dotykowego, zastępuje rozbudowaną aparaturę i żmudne wypełnianie testów typu papier-­ołówek. Wszystko to znacznie skraca czas badania i czyni je o wiele przyjemniejszym.

Badanie trwa od 30 do 45 minut.

Co zabrać na badanie?

Dowód osobisty, skierowanie od lekarza medycyny pracy, dane identyfikacyjne miejsca pracy osoby badanej (nazwę i adres zakładu pracy, numer identyfikacyjny REGON), okulary (jeśli nosisz).

Jestem otwarta na zawarcie umowy z lekarzem medycyny pracy na realizację zadań z zakresu służby medycyny pracy.