Badania psychologiczne kierowców

Kogo badam?

Wszystkich kierowców i kandydatów na kierowców, czyli:

• kandydatów i kierowców odnawiających uprawnienia kategorii C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E oraz tramwaj
• kierowców ubiegających się o wydanie zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym oraz osoby przedłużające uprawnienia
• kierowców ubiegających się o wydanie zezwolenia na kierowanie pojazdem przewożącym wartości pieniężne
• kandydatów na instruktorów nauki jazdy i instruktorów przedłużających uprawnienia
• kandydatów na egzaminatorów i egzaminatorów przedłużających uprawnienia
• kierowców wykonujących przewóz drogowy (kierowcy „zawodowi” w tym także TAXI)
• Kierowców skierowanych przez lekarza ze względu na możliwość istnienia poważanych przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdami
• osoby przywracające uprawnienia do kierowania pojazdem , które utraciły je w wyniku:
   – kierowania pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających
   – bycia sprawcą wypadku drogowego
   – przekroczenia 24 punktów karnych
   -­ popełnienia co najmniej dwóch wykroczeń w ruchu drogowym w trakcie trwania okresu próbnego
• kierowców kategorii B. samochodów służbowych i wykorzystujących samochody prywatne w celach służbowych*

* Gwoli ścisłości, badania te polegają pod ustawę o służbie medycyny pracy, a nie ustawę o kierujących pojazdami. Więcej informacji znajdziesz w zakładce Badania psychologiczne z zakresie medycyny pracy.

Na czym polega badanie?

Badaniu podlegają następujące obszary funkcjonowania:
– sprawność psychomotoryczna (na przykład szybkość reakcji)
– sprawność intelektualna i procesów poznawczych (na przykład spostrzegawczość)
– osobowość (na przykład radzenie sobie w trudnych sytuacjach)

Badanie odbywa się przy jednym stanowisku!

W moim gabinecie korzystam z nowoczesnego, przejrzystego i intuicyjnego narzędzia, które, dzięki wykorzystaniu monitora dotykowego, zastępuje rozbudowaną aparaturę i żmudne wypełnianie testów typu papier-­ołówek. Wszystko to znacznie skraca czas badania i czyni je o wiele przyjemniejszym.

Badanie trwa od 1 do 1,5 godziny. Orzeczenie wydawane jest tuż po zakończeniu badania.

Jakie dokumenty wziąć na badanie?

Prawo jazdy, dowód osobisty, skierowanie (o ile jest wymagane*).

*skierowanie wymagane jest w przypadku osób które utraciły prawo jazdy i ubiegają się o jego odzyskanie (skierowanie od starosty), skierowanych przez lekarza, egzaminatorów i instruktorów (w tym kandydatów).

Osoby posiadające skierowanie na badanie zgłaszają się na badanie psychologiczne w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia otrzymania tego skierowania.

Co należy wiedzieć przed przystąpieniem do badań?

Bądź wyspany i najedzony. Staraj się nie przychodzić na badania po całym dniu pracy. Nie spożywaj alkoholu w ciągu ostatnich 48 godzin przed badaniem. Zabierz ze sobą okulary, jeśli je nosisz na co dzień. Pamiętaj, że w dniu badania, nie możesz przebywać na zwolnieniu lekarskim.

Ile kosztuje badanie?

150 zł*

*Zgodnie z rozporządzeniem ministra zdrowia z dnia 16 lipca 2014r. wszystkie badania w zakresie psychologii transportu mają stałą cenę 150 zł. Cennik obowiązuje od 20. 07. 2014r.

Przeprowadzam badania klientów indywidualnych, ale jestem również otwarta na współpracę z firmami transportowymi, szkołami nauki jazdy oraz innymi przedsiębiorcami korzystającymi z badań psychologicznych.