Szkolenia i warsztaty

Gabinet Psychologiczny REFLEKSJA oferuje swoim klientom szkolenia i warsztaty grupowe. Tematyka spotkań dopasowywana jest do każdego klienta indywidualnie, w zależności od potrzeb grupy docelowej. Najczęściej realizowane cele szkolenia to wypracowanie z uczestnikami kompetencji takich jak:

  • umiejętne i konstruktywne sposoby komunikacji międzyludzkiej (aktywne słuchanie, mowa ciała, wydawanie poleceń i inne)
  • radzenie sobie ze stresem (w pracy, w szkole, w rodzinie)
  • asertywne wyrażanie potrzeb, opinii, poglądów
  • umiejętność przyjmowania i wyrażania krytyki w sposób konstruktywny
  • umiejętność prowadzenia konstruktywnej, motywującej mowy wewnętrznej
  • przeciwdziałanie i radzenie sobie z wypaleniem zawodowym i obniżonym nastrojem
  • nauka samoświadomości, samoakceptacji i wyznaczania realnych celów

Przebieg szkolenia jest ustalany indywidualnie do potrzeb Klienta. Spotkanie może odbyć się w formie wykładów, warsztatów lub łączonej. Tematyka oraz cena ustalana jest indywidualnie.