Trening Metapoznawczy dla osób z depresją

Dla wszystkich z Państwa, którzy nie czują się jeszcze gotowi na typową psychoterapię, a jednak zmagają się z przykrymi objawami depresji, na przykład obniżonym nastrojem, niską samooceną, pesymistyczną wizją przyszłości, proponuję Trening Metapoznawczy.

Trening Metapoznawczy to zupełnie nowa idea terapii dla osób z depresją. Została zaproponowana jako wariant terapii poznawczo-behawioralnej (CBT), który koncentruje się na uświadamianiu i modyfikacji nieadaptacyjnych przekonań, które powodują i podtrzymują objawy depresji. W odróżnieniu od klasycznej psychoterapii, trening metapoznawczy jest mocno ustrukturalizowaną metodą, która w swojej formie opiera się na prezentacji i omawianiu z klientem slajdów zawierających psychoedukacyjną treść.

Celem treningu jest umiejętność rozpoznawania i modyfikowania często automatycznych i nieświadomych wzorców myślenia, które towarzyszą depresji, na przykład za pomocą spojrzenia na depresyjne myślenie z dystansu. W tym celu uczestnicy są informowani o depresyjnych wzorcach i zniekształceniach myślenia za pomocą kreatywnych i angażujących metod oraz praktycznych i zrozumiałych przykładów z codziennego życia. Dodatkowo omawia się dysfunkcjonalne założenia dotyczące procesu myślenia oraz nieadaptacyjne strategie radzenia sobie (np. tłumienie myśli, rozmyślanie w celu rozwiązania problemów). Skuteczność Treningu potwierdzono w badaniach naukowych (Jelinek, Hauschildt & Moritz, 2014).

Całość Treningu składa się z 8 sesji po 60 minut. Jeśli nie uda nam się zdążyć zrealizować materiału w ciągu 8 sesji, to pozostałe są bezpłatne. W moim gabinecie sesje mogą być realizowane indywidualnie lub w 2-3 osobowych grupach. Istnieje możliwość zrealizowania treningu w większych grupach poza gabinetem.

Serdecznie zapraszam!